Inspectievlucht RWS getoetst aan Natuurbeschermingswet

Inspectievlucht RWS getoetst aan Natuurbeschermingswet

Uitdaging

Via inspectievluchten met vliegtuigen en helikopters inspecteert Rijkswaterstaat haar beheergebied grotendeels bestaande uit meren, kanalen en rivieren; vaak ook aangewezen als 'Natura 2000'-gebieden. Voor de inspectievluchten kan daarom een vergunning nodig zijn. Rijkswaterstaat schakelde Antea Group in om de inspectievluchten te reguleren op grond van de Natuurbeschermingswet.

Oplossing

Aan de hand van vluchtplannen, -routes en kaartmateriaal van de Natura 2000 gebieden is een lijst met zestig gebieden, verdeeld over tien provincies door Antea Group samengesteld. De effecten van de inspectievluchten op de Natura 2000 gebieden zijn daarna vastgesteld met behulp van specialistische ecologische kennis. Per provincie is een rapport opgesteld met de conclusies van deze analyse. Vervolgens trad Antea Group in contact met de provincies om de conclusies te bespreken.

Resultaten

In negen gevallen oordeelden de provincies dat op basis van de rapportage geen vergunning nodig is. Eén geval vroeg mede door een afwijkende vlieghoogte wel om een vergunning. Voor negen provincies zijn de inspectievluchten voldoende gereguleerd, voor één provincie wordt momenteel een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingwet aangevraagd.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.