Instandhoudingsplannen en Risicodossiers Rijkswateren Utrecht

Instandhoudingsplannen en Risicodossiers Rijkswateren Utrecht

Eind 2010 / begin 2011 heeft Antea Group een opdracht uitgevoerd binnen het Rijkswaterstaat brede programma Asset Management. Voor de Dienst Utrecht zijn alle Instandhoudingsplannen (IHP) van het ‘natte’ areaal geactualiseerd conform de nieuwe systematiek.

Businesslijnen:

Assetmanagement legt een relatie tussen het onderhoud aan (vaar)wegen enerzijds en de gewenste prestaties anderzijds. Hiermee kunnen beheerders hun infrastructuur beheren op basis van output en risico’s. In deze tijd van bezuinigingen is de toepassing van Assetmanagement extra interessant. Beheerders kijken welke onderhoudsmaatregelen kunnen worden verschoven en wat de consequenties daarvan zijn voor het (vaar)wegverkeer.

De opdracht bestreek alle infrastructuur van het Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal, Merwedekanaal en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Naast het bijwerken van een groot aantal gegevens, heeft Oranjewoud de Dienst Utrecht ondersteund bij het formuleren van een risicogestuurde onderhoudstrategie. Op deze manier kan de Dienst Utrecht voldoen aan de landelijke prestatie-eisen voor vaarwegen (RAMS).

NEN 2767-4

De nieuwe norm NEN2767-4 ‘Conditiemeting van Infrastructuur’ bevat een methodiek om de conditie van infrastructuur op objectieve en eenduidige wijze te bepalen. De IHP’s zijn NEN2767-4 proof gemaakt. Hiermee is Rijkswaterstaat, Dienst Utrecht, goed voorbereid op het in beeld brengen van de actuele conditie op basis van deze norm en op het plannen, budgetteren en prioriteren van onderhoud op basis van de norm in combinatie met risicobeoordelingen.