kadewerk tjonger turfroute oldeberkoop

Kadewerk Turfroute Oldeberkoop

Aan weerszijden van de Oldeberkoperweg in Friesland is een natuurvriendelijke oever ingericht. Over een lengte van 2160 meter is de bestaande damwand verlaagd en is steenbestorting aangebracht. Dit is uitgevoerd in opdracht van Provincie Fryslân door Antea Realisatie.

Achter de damwand is de bestaande kade verlaagd zodat een ondiepe sloot ontstaat. Door doorgangen in de steenbestorting kunnen vissen in de ondiepe sloot komen en deze gebruiken om te paaien. De vrijgekomen grond is deels gebruikt om de kade op hoogte te brengen. De overtollige grond is door onze onderaannemer Oosterhuis B.V. Nijeveen verwerkt in lage landbouwpercelen in de omgeving.

Het afgraven van de grond vond plaats onder archeologische begeleiding door archeologen van Antea Group. Hierbij zijn een paar vindplaatsen ontdekt met vuursteen en brandhaarden. Ook is een oude graf- of vluchtheuvel gevonden. Provincie Fryslân heeft ons werk Past Performance beoordeeld met een 9.3 als eindcijfer. Een mooi resultaat waar we trots op zijn!