Kansen in Kernen: Damwâld

Kansen in Kernen: Damwâld

Uitdaging

De aanleg van de Centrale As leidt tot minder autoverkeer over de Haadwei in Damwâld. Dat biedt kansen om de weg opnieuw in te richten. Uit het stromenbeeld blijkt dat er in 2008 gemiddeld 12.000 auto’s per 24 uur door Damwâld rijden. Op basis van modelberekeningen verwacht men na aanleg van de Centrale As dat dit terugloopt tot ongeveer 4.000 tot 5.000 auto’s per 24 uur.

Oplossing

Antea Group heeft de totstandkoming van de visie begeleid via de methode coöperatief ontwikkelen. In woord (procesbegeleider) en beeld (landschapsontwerper) ondersteunen zij het proces om te komen tot een schetsvisie. De feitelijke uitvoering hiervan ligt bij de zogenaamde 'kerngroep'.

Deze kerngroep bestaat  uit inwoners en ondernemers uit Damwâld en is aangevuld met mensen vanuit het Shared Space Institute, ANWB/VVN, gemeente Tytsjerksteradiel, provincie Fryslân en Antea Group. De bewoners hebben vooraf mee kunnen denken over de wensen en eisen voor een nieuwe inrichting van de weg en de kansen die dit geeft voor de omgeving.

Resultaten

De Haadwei krijgt een dorpse inrichting en uitstraling. De snelheid op de weg blijft zoals deze nu is, 50km/uur. In het profiel is er ruimte voor het maken van een groene inrichting; bomen aan weerszijden in plantvakken met tussen de bomen ruimte voor parkeren. Over het gehele profiel worden klinkers aangebracht. Voor de woningen is een verblijfsruimte die zowel voor spelen, lopen als fietsen wordt gebruikt. Fietsers kunnen veilig op de rijbaan fietsen omdat het aantal verkeersbewegingen door de komst van de Centrale As ruim de helft minder is.

Project details

De methode 'Coöperatief Ontwikkelen' gaat uit van een 'kerngroep' bestaande uit inwoners en ondernemers. Zij zijn verantwoordelijk voor een gedragen eindresultaat in de vorm van een schetsvisie. Antea Group heeft de totstandkoming van de visie begeleid in woord (procesbegeleider) en beeld (landschapsontwerper).

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.