Vorden herinrichting centrum

Karakteristiek centrum Vorden heringericht

UITDAGING

Het centrum van Vorden had een nieuw jasje nodig, zodat het ook in de toekomst voor de bewoners een dorp blijft waar het fijn is om te wonen. Het centrum is sfeervol met tal van karakteristieke panden. Maar de parkeermogelijkheden waren beperkt en vervanging van riolering was noodzakelijk. Met de herinrichting werd een goede balans gezocht tussen bereikbaarheid en het behoud van de unieke sfeer. De werkzaamheden zouden voor lange tijd overlast met zich mee brengen. Antea Group heeft deze overlast zoveel mogelijk te beperken voor bewoners en ondernemers.

OPLOSSING

De uitvoering van het werk verliep in fases, zodat winkels en woningen zoveel mogelijk bereikbaar bleven. De werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van nieuwe riolering, het aanbrengen van een nieuwe rijbaan en parkeervakken, het aanleggen van trottoirs en de inrichting van o.a. markeringen, meubilair en borden. Antea Group Realisatie eveneens verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Het informeren van betrokkenen vond plaats door middel van een wekelijks (inloop)spreekuur, het periodiek versturen van een nieuwsbrief en het plaatsen van informatie op de site van de gemeente Bronckhorst.

RESULTATEN

Na de jaarwisseling 2013-2014 is het project afgerond. Er zijn onder meer 80 extra parkeerplaatsen gerealiseerd en een nieuw milieuparkje voor restafval. De oude riolering is vervangen en er is nieuwe afvoer van regenwater aangelegd. De bestrating in het gehele centrum is vervangen, inclusief het plein rond de kerk. Het eindresultaat: een prachtig centrum!