R-LINK kunstenaar Mindaugas Malakauskas

Kennisinstellingen en maatschappelijke partners in 'denktank' R-LINK

Artikel uit TAGM 2018

In de gebouwde omgeving zie je steeds meer kleinschalige initiatieven zoals zelfbouwkavels, stadsstranden en lokale energiecoöperaties. Maar hoe zorg je dat bij dergelijke zelforganisaties ook maatschappelijke belangen, zoals bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid, gewaarborgd worden? En wat zeggen dit soort proeftuinen over de grootschalige ontwikkelingen van de toekomst? Met deze en andere vragen houdt kennisconsortium R-LINK zich bezig.

Landtong Nieuwe Meer

De landtong Nieuwe Meer maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam en heeft de bestemming Stadspark. Tegelijkertijd ligt er voor dit gebied een voorstel voor wijziging bestemmingsplan ten behoeve van een hotel. Om met een coalitie van belanghebbenden een visie te ontwikkelen op een ecologisch, recreatief en artistiek stadspark, werken de initiatiefnemers samen met R-LINK. Doel van de samenwerking is om wederzijds iets van elkaar te leren.

R-LINK Broedplaats

Thomas de Wit, designer / ondernemer Broedplaats Nieuw en Meer

“Wat de kunstenaars, creatieve ondernemers en iedereen die gebruikmaakt van de Broedplaats willen, is dat de landtong Nieuwe Meer ‘low key’ blijft. Dus wat hier gebeurt, moet gericht zijn op ecologie, innovatie en verduurzaming. We willen geen grootschalige horeca of andere grootschalige commerciële activiteiten. Daar maken we ons met de Stichting Nieuw en Meer hard voor. Hopelijk kan R-LINK ons daarbij helpen.” 

Jesse Stammers, adviseur Procesmanagement Antea Group

“Hoe kun je wetenschappelijke kennis inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken? Valorisatie, zoals dit proces heet, levert grote uitdagingen op, want wetenschappelijk onderzoek kan baanbrekend en vernieuwend zijn, maar ook abstract en complex. Om die reden nemen mijn collega’s van Antea Group en ik deel aan het kennisconsortium R-LINK. Het is best spannend,  want bij Antea Group zijn we gewend dat een project een kop en een staart heeft. In een onderzoeksproces begin je aan iets waarvan je nog niet weet wat het oplevert. Het is een samenwerking waarbij alle deelnemers dus veel van elkaar leren.”

“R-LINK helpt om wetenschappelijke kennis naar de maatschappij van nu en straks te brengen”

Michiel Stapper R-LINK UVA

Michiel Stapper, promovendus Universiteit van Amsterdam

“Waar Jesse aan de praktijkkant zit, zit ik aan de onderzoekskant. Vijf jaar lang onderzoeken we met R-LINK veertien casussen. Neem de vraag van de kunstenaars en creatieve ondernemers van Broedplaats Nieuw en Meer, gevestigd op de landtong Nieuwe Meer in Amsterdam. Daarin komen allerlei thema’s over gebiedsontwikkeling samen: kleinschalig ondernemen, ecologie, bereikbaarheid en ga zo maar door. Wij leren veel van dat initiatief en we kunnen daarmee hopelijk een nieuw model voor interactieve gebiedsontwikkeling maken.”

De rol van Antea Group

De komende vijf jaar levert Antea Group een actieve bijdrage aan de caserapporten van de 14 te onderzoeken casussen, waarvan we er zelf ook een aantal inbrengen. En we ondersteunen PhD-onderzoeker Michiel Stapper die zich gaat richten op contracten tussen ontwikkelaar, overheid en omgeving. Het onderzoeksconsortium onderzoekt gebiedsontwikkeling waarbij marktpartijen, overheden en burgers op een vernieuwende manier samenwerken.

“We proberen gewoon te begrijpen hoe de wereld straks in elkaar zit” 

R-LINK Thomas de Wit Jesse Stammers Michiel Stapper

De afkorting R-LINK staat voor ‘Redressing Long-term societal challenges through space for incremental urban development, small-scale and bottom-up Initiatives to produce New Knowledge for vital and inclusive urban regions’.

Smart urban regions of the future 

Het R-LINK consortium bestaat uit kennisinstellingen (Wageningen UR, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, AMS Amsterdam) en maatschappelijke partners (Gemeente Amsterdam, Gemeente Groningen, Marineterrein Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Antea Group, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D, Metabolic, De Boeletuin, Pakhuis de Zwijger, Tertium).