Kunstwerken gemeente Buren

Kunstwerken gemeente Buren

Voor de gemeente Buren is in de periode 2010-2014 het volledige beheer van de kunstwerken opgestart en uitgevoerd. Opvallend aan het project is dat Antea Group een adviserende en ontzorgende rol heeft vervuld.

Businesslijnen:

De doelen van het project waren de areaal gegevens op orde stellen, de budgetten genereren en onderhoud uitvoeren zodat de betreffende kunstwerken veilig en functioneel zijn.

Bij aanvang van het project waren er geen gegevens bekend van de kunstwerken. Om het kunstwerkenareaal op orde te krijgen is informatie ingewonnen bij diverse instanties en overheden. Om de actuele onderhoudsstaat van de kunstwerken en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van onderhouds- en vervangingsmaatregelen in beeld te krijgen zijn inspecties en nader onderzoeken uitgevoerd. Middels een beheersysteem zijn de benodigde budgetten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud inzichtelijk gemaakt, alsmede de kosten voor het vervangen van objecten. De werkzaamheden zijn door ons voorbereid en tijdens de uitvoering begeleid.