Gemeente Steenwijkerland

Meerjaren Onderhoudsplan riolering en wegen Steenwijkerland

Om te voorkomen dat vlak na een dure onderhoudsmaatregel voor verhardingen de weg weer opgebroken moet worden voor werkzaamheden aan de riolering, heeft de gemeente Steenwijkerland behoefte aan een meerjarenplan wegen en riolering. Bij de zoektocht naar het meest optimale moment om beide disciplines gelijk te schakelen is een goede integrale beheerkaart essentieel.

Oplossing

Met GBIdata-raadplegen is het presenteren van de maatregelen voor zowel wegen als riolering  mogelijk. Daarmee is het eenvoudig om de gebieden aan te wijzen waar de maatregelen kunnen worden afgestemd. Door de verschillende maatregelen in de tijd, integraal op één kaartbeeld te presenteren, is het veel gemakkelijker om de keuze te maken welke maatregel in samenhang het beste is. Bij dit proces komt er niet alleen lokale kennis bij kijken, maar ook expertise over levensduur en risico's, als maatregelen worden uitgesteld om zo integraal mogelijk te werken. 

Resultaten

De afdeling Beheer van de gemeente Steenwijkerland heeft een duidelijk en transparant beeld van de ingrepen in de openbare ruimte en de budgettaire gevolgen in de tijd. De budgetten kunnen afgestemd worden in de gemeentelijke begroting. Een ander voordeel is dat de afdeling Beheer met deze integrale kaart in gesprek kan met andere afdelingen om afstemming te zoeken met grote infrastructurele projecten of herinrichtingen. Zo gaat er geen budget verloren.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.