Markermeerdijken

Mijlpaal voor versterking Markermeerdijken

Het is het grootste dijkversterkingsproject van dit moment. En wellicht één van de meest complexe. Maar, na ruim tien jaar van plannen maken, staat de uitvoering van de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam dan in de startblokken. De vergunnings- en procedurespecialisten van Antea Group hadden hun aandeel in het bereiken van deze mijlpaal.

Businesslijnen:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. De oude dijk is niet stabiel genoeg meer om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Al sinds 2007 worden er plannen gemaakt om de dijk te versterken. Een proces dat gaandeweg complexer bleek.

33 kilometer aan uitdagingen

Een ondergrond van veen, provinciaal monument, karakteristieke dijkdorpen, natuurgebieden: de dijk kent over een lengte van 33 kilometer vele technische en praktische uitdagingen. Aanleiding voor het Hoogheemraadschap om het project in een alliantiecontract te gieten. In samenwerking met de aannemer (onder de naam Alliantie Markermeerdijken) werd een nieuw, haalbaar plan opgesteld. Hier kwam ook de expertise van Antea Group om de hoek kijken.

Zestien modules

Kees Pabbruwee: "Het dijktraject is in 16 delen opgeknipt. Aan ons om al die modules te beschrijven en vervolgens te beoordelen op basis van de Waterwet. Er zitten interessante uitdagingen in. Neem de oeverdijk bij Hoorn. Deze dijk komt voor de bestaande historische dijk te liggen. Een concept dat uniek is voor dit gebied. Maar je moet dan wel rekenen en toetsen of deze oplossing voldoet aan de normen die de Waterwet stelt."

Zo zijn er in het hele plangebied meer van dit soort oplossingen. Pabbruwee: "Havens, recreatiegebieden, monumentale boerderijen, weidevogelgebieden, een nieuw stadsstrand en een fietspad op de dijkkruin. De plannen houden rekening met vele wensen én obstakels, terwijl het achterland veiliger wordt. Wat dat betreft is het écht een prestatie dat we nu de inspraakprocedure in kunnen. En ja, dan is het mooi dat wij hieraan een bijdrage konden leveren."