Sittard

Mijn Zuid overzichtelijk, leefbaar en veilig

Herontwikkeling zuidelijke wijken Sittard

Mijn Zuid is de verzamelnaam voor de wijken Sanderbout, Tuin van Gulik, Achtbunder en Ophoven van Sittard. In deze wijken werken gemeente, ZOwonen, provincie Limburg en de bewoners samen aan een uitgebreide herstructurering. Er worden woningen gesloopt, nieuw gebouwd en gerenoveerd.

UITDAGING

Mijn Zuid zoekt een deskundige partij die een participatieproces met belanghebbenden inzet en een gedragen ontwerp voor Achtbunder kan realiseren en dit ook kan uitvoeren. Met als doel om een overzichtelijke, leefbare en veilige wijk te maken. Alle belanghebbende partijen moeten in dit proces overeenstemming bereiken met ruimte voor het sluiten van compromissen met bewoners.

OPLOSSING

Om het doel te bereiken hebben wij ingezet op een uitgebreid participatieproces. Door bewoners vooruitlopend bij het ontwerpproces te betrekken en de bestaande contactrelaties verder uit te bouwen nemen we de bewoners mee in de ontwerpfase. Dit doen we door haal-, werk- en brengsessies te organiseren. Daarnaast loopt een gestroomlijnd proces met continue focus op kosten, risico’s en communicatie op maat.

RESULTAAT

Met het voorgestelde proces heeft Antea Group hoge punten gescoord op het plan van aanpak en opdracht gekregen voor de voorbereiding en de realisatie van de werkzaamheden. Daarnaast gaf onze presentatie aan bewoners mede de doorslag voor de opdracht. Op dit moment zijn de eerste voorbereidingen gestart. De herinrichting start eind 2015.