Milieuruimte RWZI Alkmaar veiliggesteld

Milieuruimte RWZI Alkmaar veiliggesteld

Uitdaging

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert diverse rioolwaterzuiveringen (RWZI). De RWZI in Alkmaar ondergaat een renovatie. Tegelijkertijd wordt het naastgelegen terrein herontwikkeld met onder meer kantoorgebouwen. HHNK heeft aan Antea Group gevraagd om de benodigde milieuruimte veilig te stellen door een ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu in te dienen.

Oplossing

Antea Group heeft ervaring met de aanvraag van vergunningen specifiek voor RWZI’s, met de doelgroep zuiverings- en waterkwaliteitsbeheerders. De ervaring is gebruikt tijdens de vooroverleggen met het bevoegd gezag en tijdens de afstemming met de opdrachtgever. Daarnaast heeft Antea Group alle specialismen in huis voor het uitvoeren van de benodigde conditioneringsonderzoeken. De onderzoeken omtrent geluid, externe veiligheid en luchtonderzoeken voerde Antea Group volledig in eigen beheer uit. Daarnaast maakte Antea Group gebruik van de goede contacten met gerenommeerde adviesbureaus op het gebied van geur.

Resultaten

Binnen drie maanden is een ontvankelijke vergunningaanvraag opgesteld, waarin tevens bouw- en uitritaspecten zijn meegenomen. De opdrachtgever werd hiermee ontzorgd en kan met gerust hart gebruik blijven maken van de RWZI in Alkmaar.