De Kompenije

Multifunctionele accommodatie De Kompenije Jubbega

Uitdaging

Om de leefbaarheid in de dorpen Jubbega-Hoornsterzwaag te verbeteren namen de gemeente Heerenveen en woningbouwvereniging Accolade het initiatief om een Multifunctionele Accommodatie te realiseren. De MFA moet een centrale plaats innemen in de dorpsgemeenschap en moet voor jong en oud een ontmoetingscentrum vormen. In de MFA komen de functies onderwijs, sport, welzijn en wonen bij elkaar.

Oplossing

In dit project verrichtte Antea Group namens Accolade de rol van projectmanager. Hierbij is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de gemeente en de verschillende participanten. Samen is een Programma van Eisen opgesteld. Daarna is via een Europese aanbesteding Windarchitecten geselecteerd. Tijdens het ontwerptraject dat volgde, is bij elke stap gekozen voor interactie met de betrokken partijen. Op deze manier is ervoor gezorgd dat de MFA een echt multifunctioneel centrum wordt. De bouw van het centrum is vervolgens Europees aanbesteed in de vorm van een bouwteam.

Resultaten

De bestaande sporthal is uitgebouwd tot een multifunctioneel centrum van ruim 11.000 vierkante meter. In het gebouw zijn energiebesparende maatregelen verwerkt zoals een warmtepompsysteem uit buitenlucht. Hiermee wordt het gebouw in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd. Het complex biedt onderdak aan de volgende gebruikers: 

  • Twee basisscholen (cbs Fan e Wiken en obs De Feart)
  • Bibliotheek
  • Zorgsteunpunt (Talant, Thuiszorg de Friese Wouden/ Zorgcentra Moerborch)
  • Caleidoscoop (welzijnswerk, peuterspeelzaal)
  • Kinderwoud (buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf)
  • Expansiebestuur – sporthal + gymzaal en kantine
  • Tandarts/ fysiotherapie/ dierenarts / consultatiebureau
  • 18 psychogeriatrische  woningen + 12 zorgwoningen

Daarnaast zijn 12 levensloopbestendigde woningen ontwikkeld (2 onder 1 kap) die worden bediend vanuit het zorgsteunpunt.