N23 Westfrisiaweg

N23 Westfrisiaweg

Businesslijnen:
Tags:

Uitdaging

Het verkeer op de route N23 Westfrisiaweg is het afgelopen decennium sterk toegenomen, met als gevolg verminderde verkeersveiligheid, dichtslibbende wegen, vertragingen en overlast door sluipverkeer. De bestaande route dient te worden opgewaardeerd, ten einde de verkeersproblemen op te lossen en de economische groei in de regio te ondersteunen.

Oplossing

Het UAV-gc contract
Opdrachtgevers kiezen vaker voor een UAV-gc contract bij projecten. Taken worden aan de opdrachtnemer overgelaten, zodat de opdrachtgever zich op de hoofdlijnen richt. Antea Group ondersteunt de provincie Noord-Holland daarom met het UAV-gc contract voor verbetering van de N23 Westfrisiaweg.

Leidraad SE en softwaretool Relatics
Met onderstaande middelen nemen wij vragen en zorgen weg, en zorgen bovendien dat de onderhoudsinspanning minimaal is:

  • Systems Engineering,
  • Leidraad SE,
  • Softwaretool Relatics.

Een belangrijk onderdeel van het UAV-gc contract is de vraagspecificatie voor de aannemer. Op basis hiervan kan de aannemer bepalen wat en hoe hij buiten gaat bouwen.

Resultaten

Het schrijven van een UAV-gc contract voor de Westfrisiaweg is lastig, zeker als meerdere (grote) partijen medefinanciers zijn. Alle partijen worden één voor één nagegaan, om te vragen of hun specifieke eisen en wensen voldoende zijn geborgd. De klanteisenspecificatie (KES) vormt de basis voor het functioneel programma van eisen (Vraagspecificatie 1).

Het contract is ondertussen bestuurlijk vastgesteld, en de aanbestedingsprocedure middels Best Value is gestart.