Nieuwbouw sportcomplex Nieuwehorne

Nieuwbouw sportcomplex Nieuwehorne

Uitdaging

De gemeente Heerenveen gaf Antea Group de opdracht om de realisatie van een nieuw sportcomplex in Nieuwehorne voor te bereiden. De accommodatie bestaat onder meer uit een sportgebouw met oefenhal, kleedruimten, tribune, kantine en vergaderruimten. Verder worden twee voetbalvelden gerealiseerd, waarvan het hoofdveld in kunstgras (hoofdveld, bijveld en trainingsveld), één kunstgras korfbalveld en drie tennisbanen. Ook krijgt het sportcomplex een jeugdhonk en -plein en parkeervoorzieningen fiets en auto. Het nieuwe complex wordt gefinancierd uit de opbrengsten uit woningbouw op het huidige sportpark.

Oplossing

Van ontwerp en realisatie tot en met de oplevering; Antea Group neemt de totale begeleiding op zich. Zo stelde Antea Group, tezamen met de Stichting Horne Sport, een Programma van Eisen op. Hierin is onder meer aandacht voor een sporthal waarin internationale korfbalwedstrijden plaats kunnen vinden, een kantine voor omnivereniging Udiros, een clubgebouw voor de tennisvereniging en voldoende was- en kleedaccommodaties. De zoektocht naar de meest optimale contractvorm voor de realisatie was een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Op basis van een inventarisatie van de projectgebonden risico’s kwam een aanbesteding op basis van Design & Build als beste uit de bus. Antea Group verrichtte vervolgens de Europese aanbesteding met voorselectie.

Resultaten

Uit de criteria op gebied van architectuur, duurzaamheid en beheer en onderhoud deed Pellikaan Bouwbedrijf de economisch meest voordelige aanbieding. Duurzaamheid vormde hierbij het zwaarstwegende criterium en werd beoordeeld op zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens (EPC-berekening, Total Cost of Ownership). Nieuwehorne heeft hiermee een duurzaam en multifunctioneel sportcomplex gekregen waar sportverenigingen en de basisscholen gebruik van kunnen maken.

Project details

  • Sporthal bruto vloeroppervlak: 3460 m2
  • Kunstgraskorfbalveld
  • Kunstgrasvoetbalveld
  • Natuurgrasveld
  • Tennisbanen
  • Clubgebouw tennis
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.