Nieuwbouw sporthal Franeker

Nieuwbouw sporthal Franeker

Uitdaging

De sporthal De Trije in Franeker voldeed niet meer aan de eisen en moest worden vervangen voor een nieuwe multifunctionele hal. De gemeente Franekeradeel gaf Antea Group de opdracht om de realisatie van deze nieuwe sporthal voor te bereiden en te begeleiden. De bouw van de hal moest plaatsvinden op het sportpark Hertog van Saksen, hier zijn ook kaatshal De Trije en voetbalclub SC Franeker gevestigd.

Oplossing

Voor de nieuwe sportaccommodatie stelde Antea Group een Programma van Eisen en een plan voor de herinrichting van het sportpark op. Door de aanleg van twee kunstgrasvelden kon ruimte worden gecreëerd voor de sporthal. In overleg met de gemeenten en na een inventarisatie van de projectgebonden risico's, koos Antea Group voor een aanbesteding op basis van Design & Build. Antea Group verrichtte de Europese aanbesteding met voorselectie. De aanbesteding werd gewonnen door Wind Vastgoedontwikkeling. Antea Group begeleidde daarna het hele ontwerp- en realisatietraject tot en met de oplevering. In dit kader zijn acceptatie- en toetsingsplannen opgesteld.

Resultaten

De nieuwe sporthal is een aanwinst voor Franeker. De hal heeft een sportvloer van 24 bij 58 meter die is op te delen in vier zaaldelen. De hal is akoestisch zo ontworpen dat er geen onderlinge overlast is vanuit de verschillende delen. De sporthal is hierdoor overdag goed te gebruiken door scholen en 's avonds door diverse sportverenigingen. Bij de hal werd een kantine gebouwd die de sporthal verbindt met de kaatshal en de voetbalclub Franeker.

Project details

Bruto vloeroppervlak: 3460 m2

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.