Nieuwbouw / verbouw PKN kerkgebouw Heerenveen

Nieuwbouw / verbouw PKN kerkgebouw Heerenveen

Uitdaging

De Protestantse Wijkgemeente Heerenveen gaat haar gebouwenbestand herstructureren. Van de vier gebouwen die de wijkgemeente bezit, worden er drie afgestoten. De vierde, de Europalaankerk, ondergaat een grondige renovatie en wordt uitgebreid met een grote kerkzaal. De capaciteit van dez emultifunctionele zaal bedraagt ruim 800 zitplaatsen. Antea Group werkt samen met architect Evers Architecten BNA aan de planontwikkeling voor het nieuwe kerkgebouw.

Oplossing

Het bestaande gebouw wordt deels gesloopt, grotendeels gestript en opnieuw ingedeeld. De nieuwbouw wordt geïntegreerd met de bestaande bouw. Antea Group Bouwadvies verzorgt de totale technische advisering voor de constructies, installaties, brandveiligheid en bouwfysica. Daarnaast heeft met Antea Group de interne akoestiek van de nieuwe zaal beoordeeld.

Resultaten

Het bestaande gebouw biedt plaats aan een kleinere kerkzaal, een ontmoetingsruimte met keuken, een jeugdhonk en diverse kleinere zalen voor multifunctioneel gebruik. De nieuwe kerkzaal is met een transparante entree gekoppeld aan de oudbouw. De 800 zitplaatsen zijn verdeeld over de begane grond en een galerij. De karakteristieke opgaande lijn van de bestaande bouw wordt voortgezet in de nieuwbouw. De maximale gebouwhoogte komt daarmee op ruim 13 meter. Het nieuwe dak wordt uitgevoerd in een fraai vormgegeven houten constructie. 

Project details

oppervlak: 2.000 m2
ontwerp: 2010
uitvoering:  2011

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.