Nieuwe opvangtanks voor Organik Kimya

Nieuwe opvangtanks voor Organik Kimya

Organik Kimya, de opdrachtgever, had tijdens het onderhoud van een aantal opvangtanks van proceswater uit de grond gehaald. Het bleek dat de tanks in een te slechte staat waren om te worden terug geplaatst. Hierdoor kwam het productieproces stil te liggen. Antea Group werd gevraagd om de opvangtanks te saneren en een nieuw ontwerp voor de tanks te maken.

De bestaande tanks zijn gereinigd en verwijderd. Daarna is de bodemsanering is uitgevoerd, waarbij een uitvoeringsplan is opgesteld. Daarbij heeft Antea Group ook de milieukundige begeleiding van het proces gedaan. Er is een nieuw bassin ontworpen waarvoor de vergunning zijn aangevraagd en verzorgd. Hierna is de realisatie van het bassin verzorgd volgens de protocollen voor het aanleggen van een vloeistofdichte voorziening. Daarna is een controle gedaan om te kijken of het bassin ook echt vloeistofdicht was. 

Een nieuw opvangbassin wat voldoet aan de huidige wet en regelgeving. En wat tevens voorziet in de benodigde bluswater opvang. Adviesgroep Milieurealisatie  heeft het gehele proces begeleid gecoördineerd en gerealiseerd samen met de afdelingen bodem, procedures en vergunningen, kunstwerken en inspectie.