Railroad cars

Nieuwe railinfrastructuur voor onderhoudshal NedTrain Maastricht

NedTrain, specialist in onderhoud van treinstellen, bouwt in Maastricht een nieuwe onderhoudshal. Hier worden de nieuwe Flirt-treinen van NS inzetbaar gemaakt voor het Nederlandse spoorwegennet. Antea Group realiseert het ontwerp voor een nieuwe railinfrastructuur zodat de treinen de nieuwe hal veilig kunnen in- en uitrijden.

Businesslijnen:

Bij het project zijn meerdere disciplines betrokken. Wij bouwen vier sporen van het openbare spoorwegnet tot aan de nieuwe hal. Voor dit nieuwe baanvak maken wij het detailontwerp, inclusief beveiliging en ondergrondse kabels en leidingen. Strukton realiseert het detailontwerp voor de bovenleiding, terwijl het spoor in de hal door een derde partij wordt aangelegd. 

In een project als dit is goede communicatie essentieel. De verschillende deelontwerpen moeten namelijk precies op elkaar aansluiten. Stel dat de klant een kleine wijziging wil aanbrengen in het ontwerp van het spoor in de hal, dan heeft dat grote gevolgen voor het baanvak buiten. Daar komt bij dat de planning van het project zeer ambitieus is. Aan ons de mooie uitdaging om alle keuzes goed op elkaar af te stemmen en zonodig op tijd bij te sturen. 

Begin 2017 is het ontwerp voor de nieuwe spoorinfrastructuur klaar en kan de realisatiefase beginnen. Daarmee komt de inzet van de Flirt-treinen als nieuwe Sprinters een stap dichterbij.