Nieuwe tennisaccommodatie op Sportpark Den Dries te Valkenswaard

Nieuwe tennisaccommodatie op Sportpark Den Dries te Valkenswaard

Op sportpark Den Dries zijn 3 tennisverenigingen en 3 tennisaccommodaties met in totaal 18 tennisbanen, samengevoegd naar 1 tennisvereniging op 1 accommodatie met 12 tennisbanen. Een heel verschil!

Businesslijnen:

Het resultaat is een toekomstbestendige en betaalbare accommodatie, met één krachtige vereniging die een grotere aantrekkingskracht heeft voor met name jeugdleden. Kortom: laagdrempelige tennissport.

Antea Group Sport heeft de opdracht (via gemeentelijke aanbesteding verkregen) voor de renovatie, herindeling en aanleg van 10 nieuwe kunstgras tennisbanen. Aanvullend heeft de Stichting Beheer Tennispark Den Dries, 2 banen rechtstreeks in opdracht aan Antea Group Sport gegeven.

De wijze waarop de tennis in Valkenswaard was georganiseerd was namelijk niet toekomstbestendig. Er was een overcapaciteit aan tennisbanen waardoor is besloten om de verenigingen TCV en TV Ginneve te laten fuseren tot 1 tennisaccommodatie. Naast de aanleg van de nieuwe banen heeft Antea Group Sport de banen voorzien van nieuw hekwerk, de verhardingen rondom de banen zijn aangepast en er is nieuwe beplanting aangebracht. Rondom het clubgebouw is een verhoogd terras met tribune elementen aangebracht. Zo is de vereniging klaar voor de toekomst!