NS Station Duiven krijgt facelift

NS Station Duiven krijgt facelift

Antea Group werkte voor drie verschillende opdrachtgevers aan een stationsontwerp, een 'facelift' van het NS station in Duiven. In het kader van het ProRail-project 'Ruimte voor de fiets' werd een nieuwe fietsenstalling voor 542 fietsen gebouwd.

NS Poort gaf opdracht voor de aanleg van 88 parkeerplaatsen.

Voor de gemeente Duiven werd een ondergrondse 'Bikedispencer' aangebracht. Dit is een onbemande voorziening waar reizigers fietsen kunnen huren. De fietsen worden opgeslagen in een ondergrondse betonnen kelder. Boven het maaiveld is alleen een inname- en uitgiftepunt te zien. Bij de uitvoering van de drie projecten lag de nadruk op het bereikbaar houden van het station.

Oplossing

Omdat Antea Group drie projecten onder handen had, kon de uitvoering van het stationsontwerp zo efficiënt mogelijk worden gepland. Weliswaar werd in drie bouwteams gewerkt, maar als hoofdaannemer behield Antea Group het overzicht. Op deze manier bleef de overlast voor treinreizigers en het verkeer op de toegangswegen beperkt.

Resultaten

Eind februari 2011 is het vernieuwde station Duiven officieel in gebruik genomen. Het parkeerterrein is met 45 plaatsen uitgebreid naar 88, de komst van de fietsenstalling betekent een verdubbeling van de parkeermogelijkheden voor fietsen. Blikvanger van het project is de 'Bikedispencer'. De kelder is helemaal weggewerkt in het straatwerk. Bovenop de kelder zijn fietsenstallingen geplaatst.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.