Nulmeting n.a.v. oplevering nieuwbouwwijk in de gemeente Weststellingwerf

Nulmeting n.a.v. oplevering nieuwbouwwijk in de gemeente Weststellingwerf

Een deel van de Lindewijk, gelegen in Wolvega, is al geruime tijd woonrijp. Inmiddels wordt een deel van de wijk overgedragen van projectontwikkeling naar beheer. Dit betekent dat het beheerareaal van de gemeente uitgebreid wordt. Een dergelijke overdracht heeft impact op de beheerkosten en de herstelopgave. Om te bepalen wat de impact is op de beheerorganisatie is een nulmeting uitgevoerd.

In de nulmeting zijn de volgende onderdelen inzichtelijk gemaakt:

  • Huidige kwaliteit (de bestuurlijke afspraak over het onderhoudsniveau is kwaliteitsniveau basis);
  • Achterstanden en maatregelen (ten opzichte van kwaliteitsniveau basis);
  • Benodigde budgetten voor achterstanden, jaarlijks onderhoud;
  • Benodigde uren (urencapaciteit).

De resultaten zijn verwerkt in een beheerrapport. Met de juiste tooling krijgt u inzicht in wat beheerd wordt, wat de kwaliteit is en wat verwacht of noodzakelijk onderhoud is. Wij helpen u graag met vraagstukken bij het beheren van uw areaal nu, of met beheerprocessen voor later.