Ombouw A2 bij 's-Hertogenbosch en Eindhoven

Ombouw A2 bij 's-Hertogenbosch en Eindhoven

Uitdaging

In de periode 2006-2010 zijn de rond- en randweg bij respectievelijk 's-Hertogenbosch en Eindhoven omgebouwd van 2x3 naar 4x2 rijstroken, inclusief de reconstructie van aansluitingen en knooppunten rondom 's-Hertogenbosch en Eindhoven.

Oplossing

Onze collega heeft als medewerker Verkeer bij Rijkswaterstaat Noord-Brabant actief bijgedragen aan de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming tijdens de ombouw A2 Rondweg 's-Hertogenbosch en A2 Randweg Eindhoven. Tijdens de reconstructie van de A2 stond de bereikbaarheid van 's-Hertogenbosch en Eindhoven onder druk. Onze collega heeft namens Rijkswaterstaat Noord-Brabant de belangen behartigd voor de weggebruikers op de A2 in het overleg met de aannemer, hulpdiensten en betrokken wegbeheerders. Naast de beoordeling van doorstromingsplannen en ontwerptekeningen hebben wij ondersteuning verleend bij het opstellen van regelscenario's tijdens piekbelastingen.

Resultaten

Samen met de betrokken partijen hebben wij ervoor gezorgd dat de werkzaamheden tot minimale hinder hebben geleid voor de weggebruikers en omwonenden.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.