Omgevingsmanagement voor de N35

Omgevingsmanagement voor de N35

Uitdaging

De toenemende drukte op de N35 tussen Nijverdal en Wierden veroorzaakt verkeersopstoppingen en onveilige situaties. Rijkswaterstaat voert daarom in opdracht van het ministerie van I&M, de provincie Overijssel en de gemeenten Nijverdal en Wierden een verkenning uit naar een verbetering van de weg tot een autoweg met 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km per uur. In verband met onvoldoende capaciteit bij de opdrachtgevers, is er aan Antea Group een omgevingsmanager gevraagd.

Oplossing

Antea Group levert de omgevingsmanager die zorgdraagt voor participatie, stakeholdermanagement, communicatie en conditionering (onder meer vergunningen en milieu). Het voorzitten van de ambtelijke begeleidingsgroep, de communicatiegroep en het aanleveren van omgevingsgerelateerde risico's behoort ook tot de taken. Paul Hoogerwerf: "Ik ben de schakel tussen binnen en buiten, tussen de projectgroep en de omwonenden en belangenorganisaties. Ik geef informatie over wat we gaan doen en anderzijds verzamel ik informatie over wat er leeft en speelt in de omgeving. Op deze manier kunnen we de plannen beter maken voor zowel de opdrachtgevers als voor de omgeving."

Resultaten

Door snel een ervaren en flexibele omgevingsmanager te leveren liep het  project geen vertraging op. Omdat onze omgevingsmanagers op diverse projecten in diversen fasen werken, zijn zij ervaren in het snel eigen maken van projecten. Hiervan profiteert zowel de opdrachtgever als de omgeving.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.