Omgevingsplan en stad- en milieubenadering Hembrugterrein Zaanstad

Omgevingsplan en stad- en milieubenadering Hembrugterrein Zaanstad

Het Hembrugterrein in Zaanstad is een voormalig terrein van Defensie. Het ligt tussen de industrie aan het Noordzeekanaal. Het vormt met haar 43 hectare parkachtig terrein letterlijk en figuurlijk het hart van de Stelling van Amsterdam. De karakteristieke panden worden gerenoveerd en het terrein wordt gefaseerd en organisch herontwikkeld. Er is sprake van een duo opdrachtgeverschap: Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad.

Op het Hembrugterrein is straks maximaal 180.000 m2 bvo mogelijk voor een functiemenging van wonen, werken en vrije tijd. Hoe, waar, wanneer en met welk ‘uiterlijk’ is nog niet bekend, dat gebeurt zonder vast eindbeeld en geleidelijk. Hiervoor stelt Antea Group het omgevingsplan op en begeleidt het stad- en milieutraject dat nodig is om binnen de 60 dB contour van Westpoort en Achtersluispolder te mogen bouwen. 

De uitdaging van dit omgevingsplan is om het onderzoek gefaseerd uit te voeren en flexibiliteit in het plan te houden. Dit doen we door een spelregelkader op te stellen: duidelijkheid waar nodig, flexibiliteit waar het kan. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de rechtszekerheid van bestaande gebruikers. Ook wordt gezocht naar een balans tussen ruimte voor de ontwikkelaars voor een goede ontwikkeling en sturing vanuit de overheid. Door verschillende confrontatie- en integratiesessies te houden over de relevante thema’s én met de relevante actoren komen deze spelregels steeds beter in beeld. Ook wordt iedereen hierdoor meegenomen in de te maken afwegingen. Het ontwerp-omgevingsplan zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 ter inzage worden gelegd.