Onderdoorgang Oostelijke Randweg Doetinchem

Onderdoorgang Oostelijke Randweg Doetinchem

Uitdaging

De gemeente Doetinchem heeft aan de oostzijde van de stad de Oostelijke Randweg gerealiseerd. Dit betreft een nieuwe weg om het centrum te ontzien en in een snelle route van en naar de A18 voor extern en doorgaand verkeer te voorzien. De nieuwe weg kruist de spoorlijn Zevenaar-Winterswijk en vanwege de veiligheid is deze verdiept aangelegd. Antea Group heeft voor ProRail en de gemeente Doetinchem de voorontwerpen gemaakt middels Value Engineering, het aanbestedingsdossier samengesteld en de systeemgerichte contractbeheersing uitgevoerd.

Oplossing

De Onderdoorgang Oostelijke Randweg Doetinchem (OORD) is middels een Design & Construct contract met een probabilistische gunning op de markt gezet. In het contract is een referentieontwerp met een vormgevingsvisie meegegeven. Zo is het visuele aspect vastgesteld door de vormgevingsvisie zodat Opdrachtgever het beeld krijgt dat hij verwacht. De constructieve vrijheid is bij de aannemer neergelegd. Het werk bevindt zich op een gevoelige natuurlijke omgeving met beschermde planten en dieren en een unieke grondwatersituatie. Juist vanwege deze gevoelige omgeving hebben wij in het contract alleen de randvoorwaarden gesteld om deze situatie te beschermen, daarbinnen hebben we de aannemer alle ruimte gegeven om de meest geschikte bouwmethode naar eigen expertise toe te passen.

Resultaten

In slechts 2 van de 3 beschikbaar gestelde buitendienststellingen is de onderdoorgang geplaatst in het spoor door middel van stalenbuispalen waarop het dek tijdelijk is geplaatst. Vervolgens is met onderwaterbeton een bouwkuip van circa 200 m gerealiseerd waarin na plaatsing van het dek de rest van de onderdoorgang is gebouwd. De onderdoorgang is zo gedimensioneerd dat deze in de toekomst zonder constructieve aanpassingen geschikt is voor dubbele verkeersstroom.

Bekijk enkele foto's hier!