Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) in GBI 6

Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) in GBI 6

In diverse werksessies met beheerders van de gemeente Roosendaal en adviseurs van Antea Group zijn de mogelijkheden verkend om GBI6 te gaan gebruiken om het planningsproces van Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) verder te optimaliseren. Al snel werd duidelijk dat GBI6 de mogelijkheden biedt om het bijhouden van het OOR en het presenteren van de resultaten beter, sneller en transparanter te maken!

Businesslijnen:

Bij het opstellen van het OOR door de gemeente, worden planningslijsten, losse tekeningen en plattegronden op elkaar afgestemd. Het resultaat wordt in de vorm van projecten met bijbehorende projectinformatie, kosten en dekking vastgelegd in een uitgebreide Excel. Met steeds meer initiatieven in de buitenruimte die op elkaar afgestemd moeten worden, werd de manier van werken als bewerkelijk, onvoldoende transparant en kwetsbaar ervaren.  Gelukkig werd al snel duidelijk dat GBI6 de mogelijkheden biedt om het bijhouden van het OOR en het presenteren van de resultaten beter, sneller en transparanter te maken. In nauwe samenwerking met de gemeente is als eerste stap een systeemopzet vastgesteld, waarna de projecten door Antea Group uit de Excels zijn gehaald en zijn overgezet naar het GBI.

Het resultaat is dat alle OOR projecten voor iedereen overzichtelijk en transparant worden weergegeven in hun eigen beheersysteem. De beheerders kunnen nu de integrale afstemming van hun plannen borgen en de werkvoorraad makkelijker aanvullen. Daar komt bij dat een koppeling met de rapportage tool in GBI het mogelijk maakt om de projecten direct in een boekwerk te presenteren aan burgers en bestuur