Fietsverbinding bereikbaarheid Waterland

Ondersteuning programma Bereikbaarheid Waterland

Dag van de Ingenieur

Wij zijn enorm trots op onze ingenieurs! Zij zijn trots op hun projecten. Op deze Dag van de Ingenieur presenteren 5 van onze top-ingenieurs een project waar ze ontzettend trots op zijn. En waarom dit project één voor in de vitrinekast is. Jacco Hulsen vertelt over de verbetering van 2 provinciale wegen in de regio Waterland.

Jacco Hulsen Waterland Monickendam fietsroute

Jacco Hulsen, Projectmanager/ontwerpmanager

Hoe is het om ingenieur te zijn?
Het is het leukste vak ter wereld! Werken in een fysieke omgeving met én voor mensen. Proberen creatieve oplossingen te vinden voor de problemen in hun woon- en leefomgeving. Dat geeft voldoening.  

Aan welk project werk je nu en wat is daar bijzonder aan?
We werken met een team van 100 medewerkers aan de verbetering van de bestaande wegen N235 en N247 in de regio Waterland (driehoek Amsterdam-Purmerend-Volendam) en de ontwikkeling van een hoogwaardige fietsverbinding tussen Amsterdam en Edam.

Het gebied, beter bekend als “Laag Holland” is met zijn droogmakerijen, veengronden en karakteristieke steden en dorpen uniek. Een hoge verkeersdruk van forenzen van en naar Amsterdam leidde tot problemen ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Dat maakt dit project bijzonder. 

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?
Je werkt mee aan uitdagende projecten samen met collega’s, opdrachtgevers en omwonenden. Daarnaast krijg je veel vrijheid om je werk in te vullen en je te ontwikkelen in verschillende projecten. Creëer je eigen wereld!

Waarom zouden volgens jou jongeren een ingenieursstudie moeten gaan doen?
Onze omgeving verandert continu (denk aan de filedruk, digitalisering en het klimaat) en stelt ons steeds voor nieuwe uitdagingen waarvoor geen pasklare oplossing is. Als ingenieur werk je mee om nieuwe ideeën te bedenken en uit te werken zodat we beter gesteld staan voor de toekomst. 

Ook net als Jacco werken in de civiele techniek?

Solliciteer op één van onze vacatures!

Monnickendam route bereikbaarheid waterland

Bereikbaarheid Waterland

Het programma Bereikbaarheid Waterland is opgezet door Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Waterland, Purmerend en Edam-Volendam. Vanuit het programma bereidt de provincie o.a. de reconstructie en het onderhoud van de N235 (2,5 km) en de N247 (14 km) voor om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Met deze projecten binnen het programma is een investering van zo’n 70 miljoen euro gemoeid.

Samenwerking

Sinds 2015 voert Antea Group advies- en ingenieursdiensten uit voor het programma. Optimale samenwerking is vanaf de start als kritieke succesfactor bestempeld. Hier geven wij invulling aan door de blijvende inzet van hetzelfde projectteam. Ons team is gespiegeld aan het IPM-team van de Provincie. Wekelijks gaan we met opdrachtgever én stakeholders aan de slag vanuit het projectbureau in Purmerend. Korte lijnen en een duidelijke rolverdeling zorgen voor onderling vertrouwen. Tegenslagen vangen we als team op. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Spitsbusbaan

Op de N235 is tussen Ilpendam en Purmerend een spitsbusbaan aangelegd langs het Noordhollandsch kanaal. In Ilpendam is een voetgangerstunnel gerealiseerd voor een veilige toegang tot de bushaltes. Voor dit project hebben wij, in samenspraak met omwonenden, variantenstudies uitgevoerd en de contractvoorbereiding (E&C), coördinatie van het bestemmingsplan en de vergunningen verzorgd. Sinds eind 2017 rijden de bussen in de ochtend- en avondspits zonder oponthoud tussen Purmerend en Amsterdam.

Provinciaal Inpassingsplan

Voor de N247 heeft de Stuurgroep in mei 2017 voorgesteld de procedure voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te starten voor reconstructie van de weg tussen de A10 en Het Schouw (incl. aanleg P&R) en van Monnickendam tot Volendam. Antea Group verzorgt de planologische procedure en alle engineering. We ondersteunen bij bestuurlijke processen rondom het PIP en het omgevingsmanagement richting stakeholders. We vullen het team van de Provincie optimaal aan. We werken samen aan een beter bereikbaar Waterland.