Ondersteuning UAV-GC contracten Nuon Wind Development

Ondersteuning UAV-GC contracten Nuon Wind Development

Businesslijnen:

Nuon is marktleider op gebied van windenergie in Nederland en heeft de ambitie dit verder te versterken. Daarvoor heeft het meerder windparken in ontwikkeling. Voor het windpark Wieringermeer heeft Antea Group ondersteund bij het opstellen van het contract. Dit heeft een tweeledig doel gehad. Allereerst is er ondersteund bij het opstellen van het, Engelstalige, UAV-GC contract voor het windpark Wieringermeer. Daarnaast is het project ingestoken als coaching project om de organisatie op te leiden in de UAV-GC materie, welke gebruikt kan worden bij volgende windparken.

 

Met een stapsgewijze en interactieve aanpak heeft Antea Group samen met de opdrachtgever het traject doorlopen. In een startsessie zijn de uitgangspunten bepaald, waarna Antea Group een Baseline UAV-GC contract heeft opgesteld. Vervolgens is dit onder begeleiding van Antea Group ingevuld door de opdrachtgever. Vervolgens heeft Antea Group een review uitgevoerd op het door de opdrachtgever opgestelde contract, waarna het contract definitief is gemaakt.

 

De kracht van Antea Group is gebleken door het combineren van adviseurs met ervaring met windenergie enerzijds en adviseurs met ervaring met het opstellen van UAV-GC contracten anderzijds. Antea Group in staat gebleken om het UAV-GC contract op te stellen voor dit windpark en een goede sparringpartner te zijn voor de opdrachtgever.