Project dijkverbetering

Ondersteuning Waterschap Noorderzijlvest

Samen van begin tot eind, op afstand en van dichtbij

Antea Group ondersteunt Waterschap Noorderzijlvest met het unieke project ‘dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl’, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De ‘Dubbele Dijk’ als innovatie is een onderdeel van het project waarbij de dijk tevens aardbevingsbestendig wordt en er ruimte komt voor de groei van zilte gewassen.

Businesslijnen:

Uitdaging

Gedurende de volledige looptijd zal Antea Group het waterschap ondersteunen met specialistische kennis op het gebied van geotechniek, bodem, water en contractmanagement in het toonbankdienstmodel. De uitdaging ligt in het leveren van hoge kwaliteit in korte tijd.

Oplossing

Op verzoek van het waterschap voert Antea Group specifieke (toets)opdrachten uit. Hiermee dragen we bij aan de beperking van de risico’s in het project zodat de doelstelling ‘De dijk veilig in 2019’ gehaald kan worden. Het betreft toetsingen op bijvoorbeeld uitgevoerde onderzoeken, het beoordelen van ontwerpen en waarnemingen doen op het werkterrein, waaronder de safety walk. Middels korte lijnen en direct contact tussen Waterschap Noorderzijlvest en Antea Group is er sprake van goede samenwerking.

Resultaten

Door middel van een beheerst project zal de veilige en innovatieve zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl het achterland de komende dertig jaar beschermen tegen hoog water. Bovendien is er met deze dijkverbetering een kwaliteitsimpuls gegeven aan de omgeving, krijgt innovatieve landbouw de ruimte en wordt de opgedane kennis aan vergelijkbare projecten meegegeven.