Uitloging onderzoek veen Allu Stabilisatie

Onderzoek: Effecten gestabiliseerd veen op grondwater en omgeving

Artikel uit Land&Water

Onderzoek naar uitloging van stoffen bij het gebruik van het Allu Stabilisatie-systeem toont aan dat de chemische reactie een uitloging van stoffen uit het gestabiliseerde veen naar het grondwater veroorzaakt. De concentraties nemen na verloop van tijd echter af en hebben geen gevolgen voor het grondwater in de omgeving.

Businesslijnen:

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL UIT LAND & WATER

Uit het onderzoek van Heijmans Bodemspecialismen en Antea Group blijkt dat door stabilisatie van veen met een binder met name de zware metalen molybdeen en nikkel mobiliseren en in verhoogde concentraties in het grondwater kunnen worden aangetroffen. De verwachting is dat de concentraties verder afnemen naarmate het gestabiliseerde veenpakket verder uithardt.

Wat is uitloging?

  • Een proces waarbij mineralen uit een vaste substantie worden onttrokken door middel van oplossing in een vloeistof
  • Wordt gebruikt voor stabilisatie van slappe (veen)bodems
  • Uitloging heeft geen gevolgen voor het grondwater in de omgeving

Uitloging Land Water onderzoek grondwater veen Allu StabBodemstabilisatie

Fietspad F441 in de Krimpenerwaard nabij Stolwijk ligt in een veenweidegebied dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van een dikke, natte en slappe veenbodem. De veenlaag is van nature weinig draagkrachtig. Voor de aanleg van het fietspad is de draagkracht van de slappe veenlaag door de toepassing van bodemstabilisatie vergroot.

Bindmiddel van cement, kalk en gips

Met deze innovatieve techniek wordt een bindmiddel in de bodem gebracht en met het veen vermengd. Het bindmiddel bestaat in hoofdzaak uit cement met afhankelijk van de grondsoort een toevoeging zoals kalk en gips. De veenbodem onder het fietspad F441 is zodanig gestabiliseerd dat de grondachtige structuur behouden bleef. Daarvoor werd circa 6 procent bindmiddel door het veen gemengd waardoor de toename van het gewicht van het veenpakket werd beperkt.