Ontwerp N359 Bolsward-Leeuwarden

Ontwerp N359 Bolsward-Leeuwarden

De N359 is de provinciale weg tussen Lemmer en Leeuwarden. Het is met 63 km lengte de langste weg in beheer bij de provincie Fryslân. De N359 heeft een zeer belangrijke ontsluitingsfunctie voor de regio. In het PVVP (2006) is deze dan ook opgenomen als een weg met de functie stroomweg.

In de huidige situatie zijn er verschillende wegbeelden. Zo is de belijning niet over het gehele traject gelijk en gelden er verschillende snelheidsregimes. Er zijn verschillende kruispuntvormen, zoals gelijkvloerse voorrangskruispunten, ongelijkvloerse kruisingen en rotondes. Ook zijn er diverse erfaansluitingen en kleine oversteeklocaties voor fiets en landbouwverkeer.

Oplossing

De komende jaren gaat de provincie een aantal van haar belangrijkste wegen, waaronder de N359, verbeteren. Voor het deel van de N359 tussen Bolsward en Leeuwarden heeft zij Antea Group om assistentie gevraagd. De komende tijd wordt duidelijk wat het eindresultaat van de verbetering moet zijn. De voorbereiding en uitvoering op dit traject wordt gefaseerd opgepakt.

Resultaten

Wij onderzoeken samen met de omgeving welke mogelijkheden er zijn om de aansluitingen Winsum, Huns/Leons en Hilaard met de N359 ongelijkvloers te maken, waarbij het accent sterk ligt op proces en communicatie.