Meppelerdiep sluis

Ontwerp realisatie sluiscomplex Meppelerdiepsluis

UITDAGING

Een nieuwe schutsluis met een beweegbare brug moet worden gerealiseerd middels een complexe fasering en heeft veel randvoorwaarden in relatie tot scheepvaartveiligheid, waterveiligheid en bewoners. Een sluiscomplex kent daarnaast veel disciplines die moeten worden geïntegreerd in één ontwerp voor de Meppelerdiepsluis.

OPLOSSING

Antea Group realiseerde in samenwerking met vele partijen het complexe ontwerp van deze schutsluis. Wij beheerden het integraal 3D model, borgden de raakvlakken, risico’s en de constructieve veiligheid van de Meppelerdiepsluis. Daarnaast zijn diverse constructieberekeningen gemaakt. Antea Group stelde het functioneel ontwerp op. Uniek hierin is de integrale koppeling die bij dit ontwerpproces met de RAMS analyse is gemaakt.

RESULTATEN

Het 3D model helpt met de borging van raakvlakken binnen de uitvoeringsfasering. Antea Group heeft met de complexe RAMS-analyse aangetoond dat het complex veilig is. De verwachting is dat het gehele complex in Zwartsluis eind 2017 wordt opgeleverd.

Bekijk enkele foto's hier!

Downloads: