Ontwikkelingslocatie Shell en KFC in Rijswijk

Ontwikkelingslocatie Shell en KFC in Rijswijk

Op het braakliggende terrein tussen de op- en afrit van de A13 bij Rijswijk is een gezamenlijke ontwikkeling van Shell en KFC opgestart. Het betreft de nieuwbouw van een KFC en een brandstoffenverkooppunt (Shell). Gemeente Rijswijk is de derde partij in deze ontwikkeling als eigenaar van de grond.

Gezien de moeilijke grondomstandigheden en de aanwezigheid van diverse kabels en leidingen ter plaatse, is er voor gekozen de werkzaamheden bij één partij onder te brengen; Antea Group. De complete ontwikkeling, waaronder het bouwrijp maken van de locatie en het ontwerpen en aanleggen van een natuurcompensatie, is gebonden aan een strak tijdschema. Als gevolg van de korte doorlooptijd is ervoor gekozen het terreindeel van KFC in de bouwrijpfase te voorzien van een EPS ondergrond om zettingen in de toekomst te voorkomen. Ter plaatse van de Shell-locatie is gekozen voor traditionele voorbelasting. 
De werkzaamheden zijn half oktober opgestart en de verwachting is dat begin februari 2016 de vestiging van KFC operationeel zal zijn. Aansluitend hierop wordt de ontwikkeling van de Shell-locatie opgepakt. 

Diverse disciplines binnen Antea Group zijn ingeschakeld, met name in het voortraject. Door de goede samenwerking van ontwerpers, milieumedewerkers, medewerkers geotechniek en grondmechanica, flora- en faunaspecialisten en milieurealisatie is er een gedegen ontwerp en product in de markt gezet.