Opstellen van een Plan-MER MIRT Verkenning Haaglanden

Opstellen van een Plan-MER MIRT Verkenning Haaglanden

De regio Haaglanden kampte met de vraag hoe het gebied bereikbaar en leefbaar gehouden kon worden. Ten behoeve van deze vraag werd een MIRT-verkenning opgestart, waarin kansrijke alternatieven en een voorkeursalternatief gevraagd werd voor de toegankelijkheid van de regio vanaf de A4. De uitdaging van deze vraag was op het juiste niveau informatie te bieden die de kansrijke alternatieven en het voorkeursalternatief onderbouwde.

Om op het juiste niveau een onderbouwing te leveren is door Antea Group in fasen een plan-MER opgesteld. Daarin werd op een steeds verder gevorderd detailniveau de informatie gepresenteerd die noodzakelijk was. Daarmee liep dit project gelijk op met de ideeën voor “Eenvoudig beter”, waarin meer aandacht ontstond voor het passende detailniveau van de informatie. In het project was grote aandacht voor de informatie die tot onderscheidende effecten leidde. Het meenemen van de diverse partijen, waaronder de regio, maar ook de individuele gemeenten, was een belangrijk onderdeel in dit vraagstuk.

Bij het proces van afweging van alternatieven en het komen tot een voorkeursalternatief heeft de m.e.r.-systematiek een belangrijke rol gespeeld. Niet alleen werd de m.e.r. ingezet als verplicht onderdeel van de besluitvorming, maar de systematiek heeft geholpen om tot een goed onderbouwde keuze te komen. Volgend op deze m.e.r. is de regio Haaglanden en de gemeente Den Haag verder gegaan aan het oplossen van de vraagstukken.