Parkeerbeleid Lauwersoog

Parkeerbeleid Lauwersoog

Uitdaging

Met name op zomerse dagen is er in Lauwersoog veel parkeeroverlast door dagjesmensen die Schiermonnikoog en/of de haven bezoeken. Op dezelfde dagen ontstaan er vergelijkbare problemen rond het recreatieterrein aan het Lauwersmeer. De gemeenten De Marne en Dongeradeel en EHL, de beheerder van het haventerrein, wilden een advies om deze problematiek structureel aan te pakken.

Oplossing

Uitgangspunt van de parkeerstudie was dat de bedrijven en aanwezige horeca goed bereikbaar bleven en concurrerend konden zijn ten opzichte van elkaar. Wij hebben van de gemeente De Marne de opdracht gekregen deze parkeerstudie uit te voeren. Omdat parkeerregulerende maatregelen in het havengebied ook effect kunnen hebben op de parkeersituatie in de kern, werd ervoor gekozen een visie op het parkeren te ontwikkelen voor een groter gebied, waarin naast de haven ook de kern werd meegenomen. Aangezien een vergelijkbare problematiek (mogelijk) speelt tussen de kern en de stranden, is ook de kern betrokken bij de visie.

Resultaten

Wij hebben een kaderstellend rapportage voor zowel het haventerrein als de kern gepresenteerd. Onze integrale visie bood de basis voor de gemeente om verplaatsing van het parkeerprobleem te voorkomen.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.