Parkeernota voor de gemeente Groningen

Parkeernota voor de gemeente Groningen

Businesslijnen:

Uitdaging

Het ministerie van VROM heeft besloten dat parkeernormen op termijn moeten worden vastgelegd in bestemmingsplannen (de nieuwe Wet ruimtelijke ordening). Nu gebeurt dit nog in de bouwverordening. De consequenties van deze ontwikkeling zijn nog onduidelijk. De gemeente Groningen heeft Antea Group gevraagd wat hiervoor de mogelijkheden zijn en tegelijkertijd een advies gevraagd over de aanscherping van parkeernormen.

Oplossing

Voor de gemeente Groningen hebben wij de veranderingen, mogelijkheden en kansen in kaart gebracht die de nieuwe Wro biedt voor de parkeernormering. Voor het onderzoek naar parkeernormering is eerst een analyse uitgevoerd naar de kwantiteit en kwaliteit van de parkeernormen.
Vervolgens is door middel van interviews getoetst hoe betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken tegen de problematiek aankijken. Tot slot is een benchmark gehouden bij drie vergelijkbare gemeenten, zodat geleerd kon worden van de ervaringen en sterke punten van het parkeerbeleid elders.

Resultaten

Ons onderzoek heeft ertoe geleid dat binnen de gemeente Groningen de discussie gestart is over de implicaties van de nieuwe Wro. Het resultaat is een nuttig en bruikbaar advies over de aanscherping van de Groningse parkeernormering.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.