PILOT MEERLAAGSVEILIGHEID MARKEN

PILOT MEERLAAGSVEILIGHEID MARKEN

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Antea Group met H+N+S landschapsarchitecten en HKV Lijn in Water onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid van het eiland Marken. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een MIRT onderzoek. Aanleiding voor het MIRT onderzoek is dat de primaire waterkering die Marken beschermt op trajecten niet voldoet aan de vigerende norm.

Het (HWBP) versterkingsplan dat aanvankelijk was ontwikkeld voor de kade van Marken, kon vanwege het ruimtebeslag en effect op het landschap niet rekenen op draagvlak bij de belanghebbenden. Daarom is in het MIRT onderzoek gezocht naar een andere oplossing die leidt tot het realiseren van een ‘basisveiligheid voor iedereen die achter dijken of duinen woont’.

In het MIRT onderzoek is de toepassing van ‘meerlaagsveiligheid’ verkend. Het realiseren van basisveiligheid met maatregelen aan de kade om daarmee een overstroming te voorkomen (laag 1), maar ook door de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken (laag 2) en door een goede rampenbeheersing (laag 3). Oplossingen variëren van nieuwe zettingsvrije kade tot kortcyclische kadeversterkingen en waterrobuust ontwikkelen op Marken (zie bijlage).

Door intensieve samenwerking met de bewoners, de Eilandraad (en werkgroep Dijkversterking) en de betrokken overheden heeft het onderzoek in fase 1 geleidt tot zes onderscheidende strategieën, deze strategieën worden toegelicht in de publieksvriendelijke samenvatting (zie bijlage). In fase 2 zijn deze strategieën geconcretiseerd tot vijf oplossingen. Van deze oplossingen worden er bestuurlijk drie gekozen, die na het MIRT onderzoek nader worden verkend. 

Downloads: