bodegraven olie-afscheider

Plaatsen olie-afscheider Bodegraven

Antea Group heeft in opdracht van Reflectielijnen Van Velsen B.V. een nieuwe olie-afscheider geplaatst op de bedrijfslocatie te Bodegraven. Begin 2016 heeft Antea Group, in overleg met Reflectielijnen Van Velzen B.V., een ontwerp gemaakt voor de afwatering van de beide wasplaatsen op het terrein.

Antea Group heeft hierna de totale uitvoering verzorgd bestaande uit het leveren, plaatsen en aansluiten van een nieuwe olie-afscheider inclusief grond-, bestrating, funderings- en bemalingswerkzaamheden. 

De vloeistofdichte verhardingen van de wasplaatsen zijn aangesloten op een nieuwe olie-afscheider met geïntegreerde slibvangput en controleput. In verband met de slappe ondergrond is de olie-afscheider op palen geplaatst. Daarnaast heeft Antea Group ook gezorgd voor de benodigde meldingen voor de lozing en veranderingen in het kader van het Activiteitenbesluit. 

De vloeistofdichte verharding is door AnteaGroup Inspection geïnspecteerd en voorzien van een Verklaring vloeistofdichte voorziening. 

De werkzaamheden zijn eind 2016 naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.