Prestatiecontracten groenonderhoud binnen bebouwde kom Staphorst

Prestatiecontracten groenonderhoud binnen bebouwde kom Staphorst

Uitdaging

Veel gemeenten werken met een groenonderhoudscontract. Maar Staphorst wil ook al het groenonderhoud in beeld brengen, zowel het technisch in stand houden van het groen, als de netheid (verwijderen van onkruid en zwerfafval). Daarnaast moet het contract aanleiding zijn tot financiële voordelen en meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de opdrachtnemer leggen. De gemeente heeft met een kleine bezetting te maken, waardoor het contract zo weinig mogelijk tijd mag kosten wat betreft de beheersing.

Oplossing

De gemeente heeft gekozen voor een prestatiecontract op basis van de UAVgc in plaats van een RAW beeldbestek. Voorafgaand heeft een zorgvuldig proces plaatsgevonden om risico's binnen het uit te besteden werk zoveel mogelijk in beeld te brengen en te waarderen. Zodat deze in het bestek zijn te vermijden, reduceren of te beheersen.
Het is een degelijk contract met een basisovereenkomst en vraagspecificatie op basis van kwaliteitsniveaus en normen en aanvullende prestatie-eisen met bijbehorende kaarten.

Resultaten

Het traject heeft vijf prestatiecontracten met bijbehorende kaarten en beheersingsplan opgeleverd. Alles gebaseerd op de UAVgc. Hiermee is een pragmatische en efficiënte wijze van contractbeheersing mogelijk. Dit resulteert in een beheersbare situatie waarbij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer op basis van duidelijk omschreven prestatie-eisen, de buitenruimte tegen een acceptabel kwaliteitsniveau in stand houden.
De gemeente werkt zo al enkele jaren naar volle tevredenheid. Het niveau buiten wordt over het algemeen gehaald.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.