Procesaanpak beheerplannen Groen en Wegen Hellevoetsluis

Procesaanpak beheerplannen Groen en Wegen Hellevoetsluis

Binnen een kort tijdsbestek de juiste input te leveren ten behoeve van het gemeentelijke begrotingsproces: een uitdaging perfect voor Antea Group! De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Hellevoetsluis gevraagd om haar kapitaalgoederenbeheer op orde te brengen voor de zomernota. Vooral voor de disciplines wegen en groen ontbreekt de juiste onderbouwing voor de benodigde budgetten.

Tijdens de startsessie hebben we allereerst samen de deelvragen, en eindresultaat met deadlines, gedefinieerd. Vervolgens is in beeld gebracht welke bouwstenen (arealen, huidige en gewenste kwaliteit, benodigde en beschikbare budget) nodig zijn om de vragen te beantwoorden. Op basis van dit heldere spoorboekje hebben we alle bouwstenen verder ingevuld. De juiste wisselwerking tussen de coördinator van de gemeente en de proces adviseur van Antea Group zijn daarbij van essentieel belang!

Door te kiezen voor deze aanpak is tijdig de juiste input geleverd voor het gemeentelijke begrotingsproces. In de beheerplannen is overzichtelijk weergeven welke kwaliteit gewenst is, hoeveel budget hiervoor nodig is en op welke wijze dit budget kan worden opgenomen op de begroting. Kortom: door samen invulling te geven aan de plannen zijn gedurende het traject juiste, transparante keuzes gemaakt en heeft de gemeente goed onderbouwde beheerplannen voor haar kapitaalgoederen.