Productgericht risicomanagement Tunnels en Vaarwegen RWS

Productgericht risicomanagement Tunnels en Vaarwegen RWS

Foto: Rijkswaterstaat

Voor het cluster WNN-A-Tunnels en Vaarwegen 1 in Haarlem verzorgen wij tot eind 2017 het  procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB (Systeemgerichte Contractbeheersing) en IKB (Interne Kwaliteitsborging). Het cluster beheert twee contractsoorten en kent daarmee twee stijlen van risicomanagement. Voor de prestatiecontracten TOP (Tunnel Onderhoud Prestatiecontract met o.a. de Schipholtunnel) en INC (Integrale Natte Contract met o.a. Sluis IJmuiden) wordt de RISMAN-methodiek toegepast en voor het M-gedeelte (de instandhoudingsfase) van het DBFM contract Coentunnel wordt de visgraatmethodiek toegepast. Wij zijn de eerste partij die voor het cluster invulling geeft aan een productgerichte uitvraag conform de productencatalogus. Samen met RWS hebben we dan ook de intentie uitgesproken om continu van elkaar te blijven leren in de samenwerking tussen markt en Opdrachtgever.

Naast het leveren van de basisproducten ligt onze focus hoofzakelijk op het verbinden van diverse risicodossiers in de keten. Opdrachtnemer, ons RWS team en de interne Opdrachtgever (de regio) houden allemaal een eigen risicodossier bij voor diverse doeleinden. De dossiers zijn communicerende vaten en kunnen elkaar versterken wanneer deze goed verenigd worden.

Deze focus hebben wij aangebracht naar aanleiding van de EMVI doelstelling om de  effectiviteit en daarmee de risicovolwassenheid (het bewust risicogestuurd handelen) van het cluster naar een hoger niveau te brengen. Hiermee bereiken wij tevens de tweede EMVI doelstelling: het levendig houden van het risicomanagementproces. Hiervoor passen wij diverse methoden en middelen toe zoals serious gaming, lezingen uit de wetenschappelijke wereld en de risicovolwassenheidstest die is ontwikkeld door Antea Group.