Programma Beter Benutten Vervolg C-ITS bij Noord-Brabant en regio Maastricht

Programma Beter Benutten Vervolg C-ITS bij Noord-Brabant en regio Maastricht

In het kader van het programma Beter Benutten Vervolg (BBV) is aan de 12 Beter Benutten regio’s gevraagd om projectvoorstellen te formuleren op het gebied van C-ITS. Bij C-ITS gaat het om intelligente transportsystemen waarbij voertuigen op innovatieve wijze onderling en met wegkantsystemen (zoals verkeerslichten) communiceren (connected en coöperatief).

De regio Brabant zet van alle Beter Benutten regio’s het zwaarst in op C-ITS. Dit betekent dat zij een grote opgave hebben bij het formuleren (en uitvoeren) van de C-ITS projecten. Hiervoor heeft de provincie Noord-Brabant namens de samenwerkende wegbeheerders (BrabantStad) ondersteuning gevraagd aan Antea Group. Vervolgens heeft de regio Maastricht, na contact met Brabant, hetzelfde verzoek gedaan.

Antea Group ondersteunt de BrabantStad partners en de regio Maastricht bij het opstellen van de plannen voor BBV C-ITS (eerst het plan van aanpak op hoofdlijnen, vervolgens het implementatieplan). Er worden werksessies georganiseerd samen met de provincie Noord-Brabant en namens de regio Maastricht met de betrokken wegbeheerders, levert een inhoudelijke bijdrage en draagt bij aan het schrijven van de plannen. Daarnaast nemen we namens de regio Maastricht deel aan de landelijke overlegtafel met de overige Beter Benutten regio’s.

Het resultaat betreft concrete plannen van aanpak BBV C-ITS, waar we in de periode t/m 2017 als samenwerkende wegbeheerders met marktpartijen invulling aan geven, gericht op de realisatie van nieuwe C-ITS toepassingen in Nederland.