Programma Omgevingswet en Externe veiligheid Haaglanden

Programma Omgevingswet en Externe veiligheid Haaglanden

Het Stadgewest Haaglanden wilde zich graag laten informeren over de Omgevingswet en voornamelijk over de (mogelijke) veranderingen ten aanzien van externe veiligheid. Antea Group heeft samen met de gemeente Den Haag een programma opgezet, waarin deze vragen zijn uitgewerkt.

Oplossing

Een middagprogramma voor experts op het gebied van externe veiligheid. De deelnemers zijn bijgepraat over de ontwikkelingen, de aanleiding en doelen van de Omgevingswet. Vervolgens is ingegaan op de mogelijke veranderingen in het werkveld voor externe veiligheid: wat gaat er veranderen en wat is de impact op de bedrijfsvoering (werkprocessen, communicatie, samenwerken, verschuivingen, verantwoordelijkheden etc.). Dit is gekoppeld aan een tweetal concrete casussen, waarin geoefend kon worden met de nieuwe (verwachte) werkwijze. 

Resultaten

Een groep van experts externe veiligheid vanuit het Stadgewest Haaglanden die geheel is bijgepraat over en aangesloten bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. En die tevens inzage heeft in de kansen en bedreigingen ten aanzien van externe veiligheid voortvloeiend uit het wetsvoorstel.