Project Gevelisolatie Gemeente Hellevoetsluis

Project Gevelisolatie Gemeente Hellevoetsluis

Antea Group gaat gevelisolatieonderzoek uitvoeren in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis.

Binnen de gemeente Hellevoetsluis bevinden zich saneringswoningen, o.a. gelegen aan de Rijksstraatweg, de Vloedlijn, Mandenmaker en de Kanaalweg, welke voor wegverkeerslawaai onderzocht dienen te worden. In opdracht van de gemeente Hellevoetsluis wordt er een onderzoek uitgevoerd om te bezien wat de geluidbelasting op de geveldelen van de betreffende woningen is, of er onderzoek naar de gevelgeluidwering plaats moet vinden en of er aan die betreffende woningen geluidwerende gevelmaatregelen getroffen dienen te worden. 

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek start met een inpandig onderzoek van uw woning. Op basis van deze bouwkundige opname wordt berekend of het geluidniveau in uw woning de wettelijke grenswaarde overschrijdt. Mocht de grenswaarde niet worden overschreden, dan zult u hierover een brief ontvangen met hierin aangegeven dat uw woning voldoet in de huidige situatie en dat er geen aanvullende geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. Mocht de grenswaarde wel worden overschreden, dan ontvangt u een voorstel voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen. 

Gevelisolatieonderzoek hoe werkt het?

Antea Group voert het onderzoek uit. Wij komen bij u op bezoek en bekijken samen met u de woning. Tijdens dit bezoek verzamelen wij allerlei gegevens van uw woning, bijvoorbeeld over:

  • de toestand van de gevel en kozijnen
  • de indeling van de woning
  • de afmeting van vertrekken
  • de dikte van het glas
  • foto’s van de kozijnen en ruimten

Een woninginventarisatie neemt 1 tot 2 uur in beslag afhankelijk van het type woning (tussenwoning, flatwoningen, vrijstaande woningen etc.). Na de inventarisatie berekent onze ingenieur hoeveel geluid de gevel van uw woning tegenhoudt en wat het geluidniveau in uw woning is. Hierbij gaan wij uit van de geluidbelasting op de gevel die is bepaald in akoestisch vooronderzoek. Belangrijk detail om te vermelden: het geluidniveau wordt tijdens het onderzoek niet gemeten.

Wel isolatie nodig?

Wanneer uit de berekening blijkt dat het geluidniveau in uw woning te hoog is, dan komt uw woning in aanmerking voor geluidisolatie. U ontvangt een aanbod waarin staat waar in uw woning welke geluidwerende voorzieningen nodig zijn. Dit aanbod wordt voordat u dient te beslissen over het wel of niet laten uitvoeren van de maatregelen uitvoerig met u besproken.

Geen isolatie nodig?

Wanneer uit de berekening blijkt dat het geluidniveau binnen aan de eisen voldoet, dan komt uw woning niet in aanmerking voor geluidisolatie. U ontvangt dan een formeel besluit waarin staat dat uw woning niet in aanmerking komt voor geluidwerende voorzieningen.