Project Gevelisolatie Rijkswaterstaat

Project Gevelisolatie Rijkswaterstaat

Antea Group voert landelijk gevelisolatieonderzoek uit in opdracht van Rijkswaterstaat.
Op deze webpagina vindt u informatie over gevelisolatie, vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en is het mogelijk om een afspraak voor een woninginventarisatie in te plannen via de link: afspraak inplannen (aan de rechterzijde van deze pagina) of klik hier. U de contactgegevens vinden van ons bewonersbegeleidersteam bij eventuele vragen.

Gevelisolatieonderzoek wat nu?
We maken in Nederland intensief gebruik van rijkswegen en van het spoor. Dit kan betekenen dat u als omwonende te maken krijgt met geluidhinder. Hoewel Rijkswaterstaat en ProRail er alles aan doen om geluid van weg- en spoorverkeer te beperken, bijvoorbeeld met geluidschermen, geluiddempend asfalt of raildempers, is geluidoverlast soms niet te voorkomen. Er is berekend door Rijkswaterstaat of ProRail dat weg- of spoorverkeer zorgt voor een hoge belasting op uw woning. De wet geeft u bescherming tegen deze geluidsbelasting. Volgens de wet komt uw woning in aanmerking voor een gevelisolatieonderzoek. Mocht uit dit onderzoek blijken dat het geluidniveau in uw woning te hoog is, dan kan uw woning tegen geluid worden geïsoleerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbel glas, het dichten van kieren of het aanbrengen van geluiddempende ventilatie.

Gevelisolatieonderzoek hoe werkt het?
Antea Group voert het onderzoek uit. Wij komen bij u op bezoek en bekijken samen met u de woning. Het bureau verzamelt allerlei gegevens van uw woning, bijvoorbeeld over:

  • de toestand van de gevel en kozijnen;
  • de indeling van de woning;
  • de afmeting van vertrekken;
  • de dikte van het glas.

Een woninginventarisatie neemt ongeveer 1 uur tijd in beslag voor tussenwoningen, flatwoningen etc. en 2 uur voor vrijstaande woningen. Na de inventarisatie berekent onze ingenieur hoeveel geluid de gevel van uw woning tegenhoudt. Daarna bepalen wij wat het geluidniveau in uw woning is. Hierbij gaan wij uit van de geluidbelasting op de gevel die onherroepelijk is vastgesteld in bijvoorbeeld het tracébesluit. Belangrijk detail om te vermelden: het geluidniveau wordt tijdens het onderzoek niet gemeten.

Wel isolatie nodig?
Wanneer uit de berekening volgt dat het geluidniveau in uw woning te hoog is, dan komt uw woning in aanmerking voor geluidisolatie. U ontvangt een aanbod waarin staat waar in uw woning welke geluidwerende voorzieningen nodig zijn. Als u akkoord gaat met het aanbod dan ontvangt u een instemmingsformulier ter ondertekening. Ons werk houdt dan op. Rijkswaterstaat gaat vervolgens door met een aannemer voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Geen isolatie nodig?
Wanneer de berekening heeft aangeduid dat het geluidniveau binnen niet te hoog is, dan komt uw woning niet in aanmerking voor geluidisolatie. U ontvangt dan een formeel besluit waarin staat dat uw woning niet in aanmerking komt voor geluidwerende voorzieningen.