Projectmanagement MFC 't Aperloo 't Harde

Projectmanagement MFC 't Aperloo 't Harde

Uitdaging

Het gemeenschapsleven in 't Harde vond tot voor kort plaats in het Poshuis. Dit gemeenschapshuis bestond uit een dorpshuis met vergaderruimtes en een schietkelder. Daarnaast beschikte men in 't Harde over een sportzaal. De gebouwen waren sterk verouderd en voldeden niet aan de huidige gebruikerseisen. Antea Group ontwikkelde een plan voor een nieuwe multifunctionele accommodatie op sportpark Schenk, waar ook voetbalvereniging 't Harde is gehuisvest. De aanleg van een kunstgrasveld creëerde ruimte voor het MFC. De realisatie van het MFC en het kunstgrasveld is gefinancierd door woningbouw op de vrijkomende locaties. Antea Group nam in opdracht van de gemeente Elburg het ontwerp en de realisatie van het MFC, de terreininrichting en de aanleg van het kunstgrasveld als contractor aan.

Oplossing

In overleg met de gemeente en de Vereniging Gemeenschapscentrum 't Harde (VGH) stelde Antea Group het Programma van Eisen op. Bouwbedrijf Pellikaan heeft op basis van Design & Build de bouw van het MFC verricht. Daarnaast verzorgde Antea Group het bouwproject-management en alle vergunningen. Voor de bouw van tachtig woningen op de vier inbreidingslocaties is samenwerking gezocht met woningbouwvereniging De Veste uit Ommen.

Resultaten

Het MFC Aperloo 't Harde werd in 2008 geopend. De multifunctionele accommodatie bestaat uit een sporthal, multifunctionele ruimte, diverse was- en kleedruimtes, schietbaan, vergader- en theaterzaal. De sporthal is NOC*NSF goedgekeurd. Het centrum biedt onderdak aan maar liefst 32 verenigingen, waaronder sportverenigingen, een biljartvereniging, een kerkgenootschap en muziekverenigingen. Overdag wordt de sporthal gebruikt voor bewegingsonderwijs.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.