Provinciale aanpak verkeersveiligheid

Provinciale aanpak verkeersveiligheid

PAUK

Uitdaging

In de provincie Utrecht wordt werk gemaakt van het verbeteren van de verkeersveiligheid. Eén van vragen over verkeersveiligheid van de wegbeheerders binnen de provinciegrenzen was waar zij het beste op konden focussen om de verkeersveiligheid verder te verhogen.

Oplossing

Deze vraag legde het ROV-Utrecht, in samenspraak met Rijkswaterstaat Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht aan ons voor. Het antwoord staat in de door ons opgestelde brochure Provinciale Aanpak Utrechtse Knelpunten (PAUK). In deze brochure benoemen wij zeven focusgroepen. Deze groepen zijn gekozen vanwege hun grote aandeel in de verkeersonveiligheid, de goede mogelijkheden die er zijn om oplossingen te vinden, de kosteneffectiviteit van deze oplossingen en het draagvlak dat er voor is. Kortom: aandacht voor deze focusgroepen geeft de grootste kans op verbetering van de verkeersonveiligheid.

Resultaten

Gemeenten kunnen PAUK, samen met de verkeersveiligheidmonitor, gebruiken bij het maken van keuzen en het opstellen van hun uitvoeringsplan verkeersveiligheid. De brochure Provinciale Aanpak Utrechtse Knelpunten is ondertussen te downloaden.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.