Provincie Drenthe & Ervarend Leren

Provincie Drenthe & Ervarend Leren

Uitdaging

De afdeling Wegen en Kanalen van de provincie Drenthe wil gestructureerd kennis maken met geïntegreerde contracten. Naast kennisoverdracht, het opdoen van ervaring en het aanleren van competenties en vaardigheden, wil de provincie dat lopende projecten gedurende het leertraject doorgaan en dat de 'mens-factor' een onderdeel is in het proces.

Oplossing

De werkmethode ‘Ervarend Leren’ van Antea Group biedt organisaties de kans om nieuwe kennis te verwerven aan de hand van de praktijk. De provincie Drenthe doorloopt het leertraject en richt zich hierbij op Moderne Contractvormen. Het totale proces van initiatief tot en met realisatie van twee bestaande projecten wordt doorlopen. Hierbij werken verschillende projectteams onder begeleiding van onze adviseurs aan het project. Het traject bestaat uit drie bouwstenen:

 

  • WAT (inhoud);
  • HOE (werkstappen, procedures en rollen);
  • en WIE (onderlinge interactie).

 

Pas als deze drie onderdelen in balans zijn, kan er optimaal geleerd worden. We hanteren daarbij een praktische, integrale, projectmatige insteek. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het resultaat zodat zij zelf leren, verbonden zijn en maximaal ervaring kunnen opdoen. Het ultieme doel is dat Antea Group zichzelf misbaar maakt en de Provincie zelf de contracten kan maken.

Resultaten

Aan het eind van het traject is de Provincie in staat om de balans op te maken ten aanzien van het werken met geïntegreerde contracten. Mede door het traject ontstaat inzicht of deze manier van werken bij de organisatie en de mensen past. Ook wordt duidelijk hoe deze weg kan worden voortgezet en of alle competenties binnen de organisatie voor handen zijn.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.