Provincie Noord-Brabant  & Ervarend Leren

Provincie Noord-Brabant & Ervarend Leren

Uitdaging

De provincie Noord-Brabant stond voor de uitdaging alle onderhoudscontracten voor het beheer van de provinciale in één nieuw geïntegreerd prestatiecontract te verwerken. Naast de inhoudelijke kennis en benodigde vaardigheden, wil de Provincie dat er ook voldoende aandacht is voor de ’menskant’. Werken met een nieuw UAV-gc betekent een organisatieontwikkeling met veranderingen die het dagelijks werk van mensen raakt. Daar wilde de Provincie zorgvuldig aandacht aan geven.

Oplossing

De werkmethode ‘Ervarend Leren’ van Antea Group biedt organisaties de kans om ervaring op te doen met nieuwe contractvormen aan de hand van de praktijk. Het totale proces van initiatief tot en met de uitvoering van het beheer door de aannemer aan wie het contract is gegund, wordt doorlopen. Hierbij werkt het projectteam, verdeeld naar subteams, met ondersteuning van onze adviseurs aan het project. In verschillende projectbrede sessies worden de start, tussenevaluaties, eindevaluatie en verschillende kennissessies samen vormgegeven. In het hele traject is continue aandacht voor inhoud, aanpak (werkstappen, procedures en rollen) en interactie (onderlinge samenwerking). Pas als deze drie onderdelen in balans zijn, kan er optimaal geleerd worden. De betrokkenheid en rol van de Opdrachtgever zelf is cruciaal. Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor verbinding met het doel en het resultaat.

Resultaten

Aan het eind van het traject heeft de Provincie een leertraject doorlopen met als resultaat een nieuw prestatiegericht onderhoudscontract, een aannemer die aan de gewenste eisen voldoet en trotse mensen met leerpunten en successleutels voor een volgend traject. Afstemming, persoonlijk commitment, doelgericht werken, lerend werken voor een gezamenlijk belang en een rond wiel waarin inhoud, aanpak en interactie in balans zijn: daar ligt het succes.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.