Quick-scan team Beheer Openbare Ruimte gemeente Valkenswaard

Quick-scan team Beheer Openbare Ruimte gemeente Valkenswaard

Uitdaging

De vraag van de gemeente aan de organisatieadviseurs van Antea Group was: hoe moet een toekomstgerichte professionele beheerorganisatie voor de gemeente Valkenswaard er uit gaan zien?

Oplossing

De situatie van de beheerorganisatie is in 2010-2011 doorgelicht op basis waarvan een beeld is ontstaan over de sterke en zwakke punten van de organisatie. Vervolgens zijn de te verrichten werkzaamheden geïnventariseerd en is afbakening ten opzichte van aanpalende teams vastgelegd. Het onderzoek resulteert in een doorrekening van de benodigde invulling van de formatie voor de professionele beheerorganisatie.

Resultaten

Ondanks een formatiestop kon op basis van de uitkomsten van dit onderzoek de cruciale functie van beheeradviseur/manager ingevuld worden. In een vervolgopdracht is een plan van aanpak opgesteld waarin is uitgewerkt welke stappen de komende jaren gezet moeten worden om tot deze professionele beheerorganisatie te komen. Na een reorganisatie is de definitieve structuur van de organisatie van de gemeente, en ook van het team Beheer Openbare ruimte, onlangs vastgelegd.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.